امروز

امروز :سه شنبه
4 مهر 1396

آمار بازدید

کل بازدید ها : 531788
بازدید های امروز : 223

کنترل پنل

پست الکترونیک 
آكنه - جوش

آكنه(جوش) : آكنه مشكل شايع پوست چرب است و معمولاً چهار مكانيسم در ايجاد آن دخالت دارند
 كه عبارتند از :
1.         ترشح بيش از حد سبوم
2.         بسته شدن منافد
3.         فعاليت ميكروبي
4.         التهاب